Jan Sierhuis
KUNSTSCHILDER
Biografie / Biography

Met verf is het altijd vechten

De Amsterdamse schilder Jan Sierhuis, geboren op 21 december 1928, werkte van 1946 tot 1948 en van 1953 tot 1956 aan de rijksacademie voor beeldende kunsten in Amsterdam, waar hij les kreeg van onder andere Jan Wiegers.
Aansluitend werkte hij, onder leiding van opsomer, een jaar aan het Hoger Instituur van Antwerpen, 1957-1958. Hij was achtereenvolgens lid van De Onafhankelijken, De Keerkring, en de Nederlandse Kring van Tekenaars. Zijn reizen voerden hem naar Frankrijk, Spanje, Scandinavie, Cuba, Mexico, de Verenigde Staten, Duitsland, Marokko en Engeland. In 1956 werd hem de Therese van Duyl-Schwartzeprijs toegekend; een jaar latere ontving hij de, gedeelde, Mr. Westendorpprijs een Koninklijke subsidie. In 1987 ontving hij de Jeanne Oosting prijs voor de schilderkunst. Officier in de Orde van Oranje-Nassau werd hij 2002. Jan Sierhuis gaf les aan Ateliers '63 in Haalem, 1968, en was van 1970 tot 1979 als begeleider verboniden aan Psychoplis (Vrije Academie) in Den Haag.
Vanaf de jaren 1983 / 1984 was hij docent aan de Rietveld - en Rijks Academie, beide te Amsterdam.
 

With Paint it's always a struggle

Jan Sierhuis, Amsterdam, 21st December 1928, worked from 1946 to 1948 and from 1953 tot 1956 at the State Acadamy, where Jan Wiegers was one of his professors, followed by a year at the Higher Institute of the Antwerp Academy, 1957-1958. He consecutively joined De Onafhankelijken, De keerkring and tehh Dutch Circle of Graphic Artists.
He visited several European contries as wel the USA, Mexico, Cuba and Marocco. In 1956 he was awarded the Therese van Duyl-Schwartz Prize; in 1957 he shared the Mr. Westendorp Award, and was granted a Royal subsidie. In 1987 he was awarded the Jeanne Oosting Prize for painting. In the year 2002 he became Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Sierhuis taught at Ateliers '63, Haarlem, and Psychopolis, The Hague. Since 1983 / 1984 he has been pofessor of the Rietveld Acadamy and The State Acadamy Institute of Practice Studies, both in Amsterdam.
Biografie / BiographyKunst / ArtBoeken / BooksFoto's / PhotosGallerie / GalleryAtelier / StudioDank aan / Thanks to